Imprint

EIGENAAR

Flexopus GmbH

Schlosserstraße 2
70180 Stuttgart

+49 711 342 085 05
info@flexopus.com

HRB 781714 - Arrondissementsrechtbank Stuttgart
BTW-NUMMER: DE348076557
Bestuurders: Philipp Wahju, Daniel Fafula
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Markus Merkle

Verantwoordelijk voor de inhoud in overeenstemming met § 55 Abs. 2 RStV:
Philip Wahju

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Hiscox SA, filiaal voor Duitsland, Arnulfstraße 31, D-80636 München
Toepassingsgebied: wereldwijd (behalve de VS en Canada)

We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de VSBG.


Aansprakelijkheid voor inhoud

Alle inhoud op onze website is met grote zorg en te goeder trouw gemaakt. We kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud niet garanderen. Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7, lid 1, TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat kennis wordt genomen van een specifieke wetsovertreding. Zodra we op de hoogte zijn van de bovenstaande wetsovertredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. We hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen we de juistheid van de inhoud van de „externe links” niet garanderen. De respectieve aanbieders of exploitanten (auteurs) van de pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud van externe links. De externe links werden op het moment dat de links werden gemaakt op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd en waren vrij van illegale inhoud op het moment dat de links werden gemaakt. Een continue beoordeling van de inhoud van externe links is niet mogelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. In het geval van directe of indirecte links naar websites van derden die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zou aansprakelijkheid alleen bestaan als we kennis zouden krijgen van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. Deze disclaimer is ook van toepassing op links en verwijzingen die op uw eigen website „Naam van uw domein” zijn geplaatst door vragenstellers, blogposters en gasten van het discussieforum. De dienstverlener van de pagina waarnaar werd verwezen, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van op deze manier gepresenteerde informatie, niet de persoon die via links eenvoudig naar de betreffende publicatie verwijst. Als we wetsovertredingen ontdekken, zullen we de externe links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en werken die op onze website worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving ( http://www.gesetze-im-internet.d /bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Voor de reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie van intellectuele eigendom vanuit intellectueel en materieel oogpunt van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur vereist in de zin van het auteursrecht ( http://www.gesetze-im internet.de/federal law/urhg/total.pdf ). Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen. De inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, neem dan contact met ons op. Als we wetsovertredingen ontdekken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beeldbronnen

De website bevat afbeeldingen van https://www.pexels.com/ en https://www.freepik.com/

Boek een vrijblijvende afspraak!

Wilt u meer weten over Flexopus, functies en prijzen, of wilt u een demogesprek plannen? We adviseren u graag en vinden de perfecte oplossing voor u.