Privacyverklaring

Bedankt voor je interesse in onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Met ons privacybeleid willen we u informeren over de aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van onze website, de functies en inhoud ervan, evenals via onze externe websites, zoals onze andere sociale mediakanalen. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor zover er links naar andere websites worden gemaakt, hebben we geen invloed of controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsvoorschriften aldaar. We raden u aan de privacyverklaringen op de gelinkte websites te lezen. Op deze manier kunt u bepalen of en in welke mate persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt of beschikbaar worden gesteld aan derden.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke persoon in de zin van de EU GDPR

Flexopus GmbH
Schlosserstraße 2
70180 Stuttgart
telefoon: +49 711 342 085 05
e-mail: info@flexopus.com

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH
Datenschutzexperte.de
Leopoldstraße 21
80802 München
e-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Wanneer u contact opneemt met de functionaris voor gegevensbescherming, vermeld dan Flexopus GmbH rechtstreeks in de onderwerpregel. Voeg alstublieft geen gevoelige informatie, zoals een kopie van een identiteitsbewijs, toe aan uw verzoek.

Gegevensverwerking als gevolg van een bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens via uw internetbrowser naar onze webserver worden verzonden. Tijdens een continue verbinding worden de volgende gegevens geregistreerd voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

 • inventarisgegevens (bijv. naam, adres),
 • contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummer),
 • inhoudsgegevens (zoals tekstinvoer),
 • gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, toegangstijden),
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Om technische veiligheidsredenen, met name om pogingen te voorkomen om onze webserver aan te vallen, kunnen we deze gegevens voor een korte tijd bewaren. Het is niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet langer mogelijk is om een verbinding met de individuele gebruiker tot stand te brengen. Deze gegevens worden niet geanalyseerd, behalve voor statistische doeleinden in anonieme vorm. Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als exploitant van de site stuurt, te beschermen, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website indient, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel „https://” van uw browser en aan het slotje in de browserregel.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de provider van de website automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • bezochte pagina op ons domein,
 • datum en tijd van de serveraanvraag,
 • browsertype en browserversie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • verwijzende URL,
 • hostnaam van de toegangscomputer,
 • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Vertaaldienst

Deze website maakt gebruik van de vertaaldienst Weglot, geregistreerd te 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Frankrijk. Weglot is geregistreerd in Nanterre Trade, ondernemingsregister nr. 818 164 964.

Weglot wordt geladen wanneer u de website bezoekt, zodat u de taal kunt wijzigen in iets anders dan Duits met behulp van het taalpictogram in de voettekst van de website. Hierdoor kan een directe verbinding tot stand worden gebracht tussen uw browser en de Weglot-server wanneer u deze website bezoekt. Dit geeft Weglot de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om een aanzienlijk deel van zijn website in gewone talen aan niet-Duitstalige bezoekers te presenteren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Weglot: https://weglot.com/privacy/.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, e-mail of via onze sociale mediakanalen (bijv. berichten, opmerkingen of privéberichten), worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, uw e-mail of privébericht, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het is noodzakelijk om de gegevens te verstrekken om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden - zonder deze te verstrekken, kunnen we uw verzoek niet of slechts in beperkte mate beantwoorden. De informatie kan worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System (CRM) HubSpot. Als u contact met ons opneemt via onze sociale mediakanalen (bijv. berichten, opmerkingen of privéberichten), willen we u erop wijzen dat de betreffende aanbieder van sociale media uw informatie ook aan ons doorgeeft. De algemene voorwaarden, gegevensbeschermingsverklaringen en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitant van het sociale mediaplatform zijn daarom van toepassing.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR en, indien van toepassing, Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR, indien uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden verwijderd op voorwaarde dat uw verzoek definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen, zoals in het geval van een latere contractverwerking. In het geval van artikel 6, lid 1, onder f), van de EU GDPR kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met werking voor de toekomst.

We gebruiken HubSpot op onze website voor marketing- en ondersteuningsactiviteiten. Wanneer u het contactformulier gebruikt, worden de gegevens die u indient verzameld door de externe provider HubSpot en zijn ze onderworpen aan hun privacybeleid. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Duitsland. Contactpersoon: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn, telefoon: 030 56796549. Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing die verschillende aspecten van onze online marketing omvat. Deze omvatten: e-mailmarketing, publicatie en rapportage op sociale media, rapportage, contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie en CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Als onderdeel van de verwerking via HubSpot kunnen gegevens naar de VS worden verzonden. HubSpot neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. HubSpot maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het EU-VS Data Privacy Framework en de Standard Contractual Clauses zet HubSpot zich in om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Toepassingen

Op onze website is een aanvraagformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronische toepassingen. Hiervoor gebruiken we de JOIN Applicant Management Tool van JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.

Als een sollicitant van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b EU GDPR. Deze gegevens zijn:

 • e-mailadres
 • Voornaam
 • naam
 • cv
 • Optioneel: begeleidende brief

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het aanvraagformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens maximaal vier maanden bewaard. Je gegevens worden uiterlijk na vier maanden verwijderd. In geval van een wettelijke verplichting worden de gegevens opgeslagen in het kader van de toepasselijke regelgeving. Informatie over gegevensverwerking door JOIN is hier te vinden: https://join.com/de/datenschutz/.

Als alternatief kunt u ons uw aanvraag per e-mail sturen. In dat geval verzamelen we uw e-mailadres en de gegevens die u in de e-mail verstrekt.

Gegevens uit de nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief met regelmatige informatie over onze aanbiedingen en producten wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig als verplichte informatie. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om de nieuwsbrief te verzenden. Dit betekent dat we u onze nieuwsbrief alleen per e-mail sturen nadat u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. In ruil daarvoor ontvangt u een e-mail met een link waarmee u kunt bevestigen dat u, als eigenaar van het bijbehorende e-mailadres, in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen. Door te bevestigen, geeft u ons uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) van de EU GDPR dat we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om u de gewenste nieuwsbrief te sturen.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we, naast het e-mailadres dat nodig is voor de verzending, het IP-adres op waarmee u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, evenals de datum en tijd van uw inschrijving en bevestiging voor de nieuwsbrief. Op deze manier kunnen we mogelijk misbruik in een later stadium identificeren.

Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in elke nieuwsbrief of per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die al hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. Na uitschrijving wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze mailinglijst voor de nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van de verzamelde gegevens of de verdere verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

Online aanwezigheid in sociale netwerken

Youtube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube om videocontent te integreren en weer te geven. De aanbieder van het videoportaal is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Hier gebruiken we de optie „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” van YouTube. Wanneer u een pagina bezoekt die een ingebouwde YouTube-video bevat, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Volgens YouTube worden in de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” uw gegevens — in het bijzonder apparaatspecifieke informatie, waaronder het IP-adres — alleen naar de YouTube-server in de VS verzonden als u actief op de video klikt. YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks koppelen aan je persoonlijke profiel als je bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heb je de mogelijkheid om dit te voorkomen.

YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier te presenteren. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR.

Volgens YouTube kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. YouTube is een volledige dochteronderneming van Google LLC. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. YouTube maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen verbindt YouTube zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Details over hoe je met gebruikersgegevens omgaat, vind je in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde „cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons helpen onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Hier is ons cookiebeleid.

Sommige cookies zijn sessiecookies. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven permanente cookies op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden waar u om hebt gevraagd (bijv. winkelwagentje), worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de EU GDPR. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en soepele levering van onze diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld voor analysefuncties) worden ingesteld, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid. Als de juiste toestemming is gevraagd, worden cookies uitsluitend geplaatst op basis van Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u het programma sluit. Het uitschakelen van cookies kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website.

Cookie-instellingen kunnen voor de respectieve browsers worden beheerd via de volgende links:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van „cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Volgens Google kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en verkort het daar. Namens ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Je kunt voorkomen dat cookies worden ingesteld door je webbrowser. Dit kan echter bepaalde functies van onze website beperken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld wanneer u onze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren.

Onze website maakt gebruik van de functie „demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten op te stellen die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. Je kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door Google Analytics in het algemeen te verbieden uw gegevens te verzamelen, zoals uitgelegd in de sectie „Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met Google.

Google Ads en conversietracking van Google

Onze website maakt gebruik van Google Ads. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Ads is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Nadat u op een door Google geplaatste advertentie hebt geklikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google Ads-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Met de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Dit betekent ook dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Volgens Google kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. Google neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Ads en het bijhouden van conversies van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met Google.

Advertenties van Microsoft en het bijhouden van conversies van Microsoft

Onze website maakt gebruik van Microsoft Advertising van Microsoft Corporate, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Microsoft Advertising, voorheen „Bing Ads”, is een dienst die pay-per-click-advertenties aanbiedt in de zoekmachines Bing, Yahoo! en DuckDuckGo biedt. We hebben een tag voor het bijhouden van conversies van Microsoft Advertising in onze website geïntegreerd. Nadat u via een Microsoft-advertentie op onze website bent gekomen, wordt er een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Met behulp van deze trackingtool kunnen we meer te weten komen over uw gebruikersgedrag op onze website, zoals welk zoekwoord of welke advertentie u naar ons heeft geleid, waar u op klikt op onze website, hoeveel mensen onze website bezoeken via Microsoft Advertising en hoe lang u op onze website blijft. Met behulp van deze gegevens kunnen we onze website, advertenties en aanbiedingen aanzienlijk beter aanpassen aan de behoeften van onze klanten. Alle gegevens die we ontvangen hebben echter betrekking op uw gebruikersgedrag en niet op gegevens die u identificeren (d.w.z. geen persoonlijke gegevens). Microsoft gebruikt de gegevens ook om haar eigen advertentieaanbod en andere diensten te optimaliseren. We hebben geen invloed op het verdere gebruik van de gegevens die door Microsoft worden verzameld. Dit geldt ook voor de duur van de gegevensopslag. Microsoft bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om haar eigen diensten of producten te leveren of voor juridische doeleinden.

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het optimaliseren van onze online service en marketingmaatregelen. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f EU GDPR (legitieme belangen). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Microsoft beheert wereldwijd eigen servers. Uw gegevens worden daarom onder andere ook beheerd en opgeslagen in de VS. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Microsoft maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen verbindt Microsoft zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Microsoft vertrouwt ook op zogenaamde standaardcontractclausules (art. 46, leden 2 en 3 van de AVG) als basis voor gegevensverwerking of overdracht van gegevens naar derde landen (landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS). Dit zijn voorbeeldsjablonen die zijn verstrekt door een besluit van de Europese Commissie en die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, zelfs als ze worden overgedragen naar of opgeslagen in derde landen. Daarbij verbindt Microsoft zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Voor meer informatie over Microsoft-advertenties en het bijhouden van conversies van Microsoft, zie het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement?tid=331674320569. Meer informatie over de standaard contractclausules van Microsoft is te vinden op https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Als u niet wilt deelnemen aan het volgen van Microsoft Advertising, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Als u niet wilt dat op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft Advertising aan u worden getoond, is de functie via https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout Uitschakelen. Je kunt ook alle cookies in je browser deactiveren, beheren of verwijderen.

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met Microsoft.

Meta

Meta-pixel

Onze website gebruikt de metapixel voor conversietracking. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

We willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Het doel van de gegevensverwerking is daarom het bestuderen van gebruikersgedrag en het analyseren van het effect van online marketingmaatregelen en de selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd op basis van gebruikersgedrag met behulp van realtime biedingen. Met behulp van de metapixel kunnen onze reclamemaatregelen beter worden afgestemd op uw wensen en interesses. Hierdoor kunnen metagebruikers (als ze gepersonaliseerde advertenties hebben toegestaan) geschikte advertenties zien. De gegevenscategorieën die hier worden verwerkt, omvatten gegevens over het gebruik van de website en het registreren van klikken op afzonderlijke elementen.

De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons als exploitant van deze website en kunnen alleen worden gebruikt als onderdeel van advertenties. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen analysedoeleinden en advertenties in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Als exploitant van de site hebben we geen invloed op dit gebruik van gegevens.

De metapixel wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als exploitant van de website hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meta Lead Ads (directe vorm)

We gebruiken zogenaamde meta-leadadvertenties voor conversietracking. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

We gebruiken meta-leadadvertenties voor het genereren en kwalificeren van leads. Met behulp van directe formulieren kunnen we informatie verstrekken van mensen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf of onze diensten. We ontvangen deze informatie via een contactformulier dat wordt weergegeven op Facebook/Meta-websites (zogenaamde instant-formulieren). De inhoud en omvang van de gegevens die in dit formulier worden gevraagd, zijn afhankelijk van de doeleinden van de betreffende leadcampagne. De verwerking van de gegevens is strikt gekoppeld aan de doeleinden van de betreffende leadadvertentiecampagne. Deze doeleinden worden duidelijk vermeld als onderdeel van de hoofdadvertentie of op het formulier dat wordt verstrekt voordat de verstrekte gegevens worden ingediend. We zullen de daarin opgenomen gegevens niet doorgeven.

Het Meta Instant-formulier wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als exploitant van de website hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies, directe reclamemaatregelen zoals registratie voor nieuwsbrieven per e-mail), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Volgens Meta kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. Meta Platforms neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Meta maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Via het gegevensprivacykader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen zet Meta zich in om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

In het privacybeleid van Facebook vind je meer informatie over hoe je je privacy kunt beschermen: https://www.facebook.com/privacy/policy. De voorwaarden voor de verwerking van metagegevens, die verwijzen naar de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Als je bent aangemeld bij Meta, kun je ook de remarketingfunctie 'Custom Audiences' gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/help/247395082112892 deactiveren. Als u geen Meta-account hebt, kunt u op Meta-gebruik gebaseerde advertenties gebruiken op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ deactiveren.

Linkedin

Linkdein Insights

Onze website maakt gebruik van de conversietracking tool van LinkedIn Insight Tags. De aanbieder is het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor gegevensbeschermingsrelevante aspecten in de Europese Economische Ruimte (EER), de EU en Zwitserland.

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen we campagnes optimaliseren, websitebezoekers opnieuw targeten en meer te weten komen over onze doelgroep. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen we onder andere hun belangrijkste professionele gegevens analyseren (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) en zo onze website beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. We kunnen ook LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze website daar een specifieke actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook op verschillende apparaten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie, waarmee we bezoekers van onze website gerichte advertenties kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website, hoewel er volgens LinkedIn geen identificatie is van de ontvanger van de advertentie. LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden afgekort of gepseudonimiseerd. Als exploitant van de website kunnen we de door LinkedIn verzamelde gegevens niet aan specifieke personen toewijzen. LinkedIn slaat de persoonlijke gegevens die zijn verzameld van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze als onderdeel van zijn eigen reclamemaatregelen. LinkedIn anonimiseert de gegevens binnen 7 dagen. De gegevens worden binnen 90 dagen opnieuw verwijderd.

LinkedIn Insight wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f EU GDPR. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU GDPR. Je toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Volgens LinkedIn kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. LinkedIn is een dochteronderneming van Microsoft LLC. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Meer informatie vind je hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen zet LinkedIn zich in om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Ga voor meer informatie over LinkedIn Insight Tag naar https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. U kunt ook meer informatie vinden over de gegevens die door LinkedIn Insight Tag worden verwerkt en opgeslagen in het privacybeleid van LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Formulieren voor het genereren van leads

We gebruiken tools voor het genereren van leads als onderdeel van het werven van nieuwe klanten. Een lead is een potentiële klant die een bedrijf waarvan de diensten of producten waarin hij geïnteresseerd is, zijn contactgegevens verstrekt om contact met hen op te nemen. We gebruiken hiervoor Lead Gen Forms, de dienst voor het genereren van leads van LinkedIn. Lead Gen Forms zijn advertentieplaatsingen op LinkedIn waarmee contactformulieren kunnen worden geïntegreerd in gesponsorde inhoud.

Als u contact met ons opneemt via LinkedIn-formulieren voor het genereren van leads, worden persoonlijke gegevens (bijv. naam en e-mailadres, functietitel) door LinkedIn opgeslagen en naar ons verzonden. We gebruiken de gegevens om contact met u op te nemen, om u gerichte informatie te geven over diensten en producten en voor marketingdoeleinden. Het gebruik van tools voor het genereren van leads dient onze public relations en communicatie met geïnteresseerde partijen.

De wettelijke basis voor het evalueren van LinkedIn-leadformulieren is uw vrijwillige toestemming die u hebt gegeven door de formulieren in te dienen (Art. 6 para. 1 lit. a EU GDPR). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken via de contactgegevens op onze website.

Volgens LinkedIn kunnen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. LinkedIn is een dochteronderneming van Microsoft LLC. Microsoft neemt actief deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de VS regelt. Meer informatie hierover vind je op https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn maakt ook gebruik van zogenaamde standaard contractclausules (Art. 46 (2) en (3) EU GDPR). Standaardcontractbepalingen zijn voorbeeldsjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en die ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens bij overdracht naar een derde land (zoals de VS) onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU GDPR. De bijbehorende standaardcontractbepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Meer informatie vind je hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Via het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS en de standaardcontractbepalingen zet LinkedIn zich in om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS.

Voor meer informatie over hoe LinkedIn je gegevens gebruikt, zie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy resp https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

We bewaren uw gegevens, die u via Lead Gen Forms bij ons indient, gedurende 2 jaar na ontvangst van het ingevulde formulier. Uw gegevens worden dan verwijderd, zolang er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel beweren. Op LinkedIn worden leadgegevens na 90 dagen automatisch verwijderd.

Je hebt de mogelijkheid om dit in de toekomst te voorkomen als je een opt-out-cookie instelt: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de relevante wettelijke bewaarverplichtingen, bijvoorbeeld uit het handelsrecht en de belastingwetgeving. Na het verstrijken van de betreffende periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als gegevens nodig zijn om een contract uit te voeren of te starten, of als we een legitiem belang hebben om ze te blijven opslaan, worden de gegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op herroeping of bezwaar.

Jouw rechten

De rechten van de betrokkenen ten opzichte van de verantwoordelijke persoon met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens worden hieronder opgesomd:

(1) Het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 EU GDPR. In het bijzonder kunt u informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om in beroep te gaan, de oorsprong van hun gegevens, tenzij ze door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens, aanvraag.

(2) Het recht om, in overeenstemming met artikel 16 EU GDPR, onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

(3) Het recht, in overeenstemming met artikel 17 EU GDPR, om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(4) Het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen in overeenstemming met artikel 18 EU GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 EU GDPR.

(5) Het recht om, in overeenstemming met artikel 20 EU GDPR, uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon aan te vragen.

(6) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 77 EU GDPR. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zijn:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Lautenschlagerstrasse 20
70173 Stuttgart
Telefoon: +49 (0) 711 615 541-0
Fax: +49 (0) 711 615 541-15
e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

(7) Recht om toestemming in te trekken die is verleend in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de EU GDPR. Zodra u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Recht om bezwaar te maken

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, voor zover dit te wijten is aan redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Voor zover het bezwaar gericht is tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken zonder dat u een specifieke situatie hoeft te vermelden.

Als u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan gewoon een e-mail naar privacy@flexopus.com.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid zo nodig bij te werken, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Op deze manier kunnen we ze aanpassen aan de huidige wettelijke vereisten en rekening houden met wijzigingen in onze diensten, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De laatste versie is van toepassing op je bezoek.