Blog/

Baas op de werkvloer: wat je moet weten over deze vorm van pesten

Gina Schumacher

Baas zijn op het werk is een vorm van pesten die zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van werknemers kan beïnvloeden. Maar wat is bazen precies, hoe herken je het en hoe kun je hulp krijgen? We beantwoorden al deze vragen in dit artikel.

Wat is baas zijn op de werkvloer?

Baas zijn op de werkvloer is een ernstig probleem dat veel mensen treft, maar vaak onopgemerkt blijft. Het verwijst naar de systematische intimidatie, vernedering of intimidatie van werknemers.

Hoewel bazen en pesten vergelijkbare negatieve effecten hebben, is er een belangrijk verschil tussen beide. Bossing verwijst specifiek naar het gedrag van leidinggevenden of gezagsdragers tegenover ondergeschikten, terwijl pesten doorgaans plaatsvindt tussen collega's op een vergelijkbaar hiërarchisch niveau. Baas geven is dus het gebruik van machts- en gezagsposities om laaggeplaatste teamleden te demoraliseren en hun werkprestaties te verminderen.

Wat zijn de gevolgen van baas zijn op de werkvloer?

Natuurlijk moet elke vorm van pesten op de werkvloer in de kiem gesmoord worden, zoals het geval is in bedrijven zoals Flexopus is het geval. In het geval van baas weten veel werknemers echter niet hoe ze het probleem moeten aanpakken — dit is tenslotte pesten door een leidinggevende.

Wanneer het machtsevenwicht tussen baas en werknemer wordt uitgebuit, kunnen de gevolgen verwoestend zijn en zowel het persoonlijk welzijn als de professionele prestaties beïnvloeden. De mogelijke gevolgen van bazen op de werkvloer zijn onder meer:

  • Geestelijke gezondheidsproblemen: Bossing kan leiden tot angst, depressie, slaapstoornissen en andere psychische aandoeningen.
  • Laag zelfbeeld: Voortdurende kritiek en vernedering kunnen het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen ernstig aantasten.
  • Verandering van baan: Degenen die door de baas worden getroffen, voelen zich vaak gedwongen om van baan te veranderen om aan de stressvolle situatie te ontsnappen.
  • Afnemende werkprestaties: De constante stress en ongerechtvaardigde druk kunnen leiden tot een afname van de werkprestaties, wat een negatief effect kan hebben op de carrièremogelijkheden.

Voorbeelden: Hoe herken je bazen op de werkvloer?

Ein wütender Chef schreit in den Laptop hinein und betreibt somit Bossing am Arbeitsplatz.

De meest voorkomende vormen van bazen zijn verbale aanvallen zoals beledigende opmerkingen of intimidatie, sociaal isolement, overmatige controle, werksabotage en discriminatie.

Dit gedrag kan individueel of in combinatie voorkomen. Als je deze trends op je werkplek ziet, zowel onder anderen als bij jezelf, moet je alert zijn. Als je de volgende vragen met ja beantwoordt, kan het gaan om pesten van je manager:

  1. Word je regelmatig en ongepast bekritiseerd of gekleineerd, zelfs voor zaken waar je geen controle over hebt?
  2. Word je buitengesloten of geïsoleerd door je begeleiders? Voel je je niet meer onderdeel van het team?
  3. Krijgt u voortdurend onrealistische werktaken of onhaalbare doelen die erop gericht zijn u te overweldigen of te demoraliseren?
  4. Word je persoonlijk aangevallen of beledigd door je superieuren? Worden er denigrerende opmerkingen gemaakt over je uiterlijk, afkomst of persoonlijkheid?
  5. Ontbreekt het u aan managementondersteuning wanneer u die nodig hebt?
  6. Worden er geruchten over u verspreid of worden er leugens over u verteld om uw reputatie te schaden?

Opbouwende kritiek of baas zijn op de werkvloer?

Voor veel mensen is het gedrag van de baas moeilijk te identificeren, omdat vaak de vraag rijst: is dat nog steeds opbouwende kritiek Of nu al Pesten op managementniveau?

Om deze reden is het belangrijk om de huidige situatie realistisch te kunnen inschatten, omdat bazen op verschillende belangrijke aspecten verschilt van opbouwende kritiek. Hoewel opbouwende kritiek noodzakelijk is in de werkomgeving en tot doel heeft op respectvolle wijze mogelijkheden voor verbetering te identificeren, ondersteuning te bieden en prestaties te bevorderen, is bazen negatief en heeft tot doel macht uit te oefenen of de betrokken persoon te vernederen. In tegenstelling tot opbouwende kritiek is bazen meestal beledigend, denigrerend, vernederend, ongepast of onevenredig.

Hulp bij het bazen op de werkvloer: wat kun je doen?

Bossing am Arbeitsplatz indem ein Chef über einen Mitarbeiter tuschelt und er sichtlich gekränkt ist.r

Om negatieve gevolgen te voorkomen, is het belangrijk om bazen zo snel mogelijk te identificeren en daar adequaat en tijdig op te reageren. Aangezien baasgedrag, in tegenstelling tot andere vormen van pesten, niet afkomstig is van collega's maar van managers, is het bijzonder moeilijk om een verhelderend gesprek te zoeken.

Dat betekent echter niet dat de hoop op hulp tevergeefs is. Want er zijn verschillende contactpunten waar je terecht kunt als je merkt dat jij of andere leden van je team het slachtoffer zijn geworden van de baas. Eerst moet u de incidenten documenteren en schriftelijk vastleggen wanneer en waar de baas plaatsvond, wat er precies werd gezegd of gedaan en wie erbij betrokken was.

Zoek dan steun, bijvoorbeeld bij de ondernemingsraad. Omdat hij de belangen van werknemers behartigt, kan hij helpen bij het oplossen van problemen met de baas. Als lid van een vakbond kunt u ook contact opnemen met hun vakbondsvertegenwoordigers voor advies. Als al deze inspanningen niet slagen, is het de moeite waard om contact op te nemen met externe adviescentra zoals advocatenkantoren, lokale contactpunten voor pesten of diensten voor psychosociale ondersteuning.

Conclusie

Baas zijn op de werkvloer heeft ernstige gevolgen voor de getroffenen en beïnvloedt niet alleen hun prestaties, maar de hele werkomgeving. Het is daarom des te belangrijker dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de tekenen van bazen en actieve maatregelen nemen om dit soort pesten tegen te gaan. Dit is de enige manier om een positieve werkomgeving te bevorderen waarin alle teamleden worden gerespecteerd en gewaardeerd.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager