Blog/

Digitale toegankelijkheid in het dagelijks werk: een gids voor digitale toegankelijkheid

Gina Schumacher

Hoewel we in een steeds meer gedigitaliseerde wereld leven, zijn veel mensen zich niet bewust van de vele barrières in het dagelijks leven. Het barrièrevrije ontwerp van digitale inhoud en werkomgevingen is cruciaal, omdat mensen met verschillende soorten handicaps ook zonder problemen digitale inhoud moeten kunnen gebruiken.

Dit artikel is gewijd aan het belang van toegankelijkheid op het internet, legt de vele voordelen van barrièrevrije inhoud uit en biedt praktische tips voor het creëren van digitale toegankelijkheid.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Om te begrijpen waarom toegankelijkheid op het internet zo belangrijk is, moeten we eerst duidelijk maken wat „digitale toegankelijkheid” eigenlijk betekent. Sterven Federale overheid definieert de term als „de ervaring van mensen om IT-oplossingen (software, websites, enz.) zonder belemmeringen te kunnen vinden en gebruiken” — want hoewel het World Wide Web voor iedereen toegankelijk is, is het niet noodzakelijk voor iedereen bruikbaar.

Digitale toegankelijkheid is daarom een antwoord op de uitdaging dat veel webcontent niet kan worden waargenomen, begrepen, genavigeerd en gebruikt door mensen met verschillende handicaps. Het doel is om websites en webdesign voor iedereen even toegankelijk te maken — ongeacht individuele mogelijkheden of beperkingen.

In het digitale tijdperk is toegankelijkheid van groot belang omdat het de inclusie en participatie van mensen met een handicap in het sociale leven en op het werk bevordert. Maar barrièrevrije websites en apps bereiken niet alleen mensen met een handicap, maar ook ouderen en gebruikers met een trage internetverbinding, waardoor de kring van begunstigden nog groter wordt.

Alle mensen hebben gelijke rechten op toegang tot digitale inhoud en diensten. Om mogelijke grieven weg te nemen, heeft de federale overheid nu zelfs wetten aangenomen die bedoeld zijn om de toegankelijkheid op het internet te waarborgen.

Wat zijn de belangrijkste criteria voor barrièrevrije websites?

Eine sehbehinderte Frau wird von einer anderen Frau geführt um die Bedeutung von digitaler Barrierefreiheit zu verdeutlichen.

Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevolgen van handicaps bij het gebruik van internet. Het is duidelijk: mensen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met het herkennen van teksten of formuliervelden op websites als ze maar een klein beetje van de achtergrond afsteken. Dove of slechthorende mensen kunnen video's daarentegen moeilijk te begrijpen vinden als ze geen ondertitels bevatten. Blinden hebben ook moeite met het gebruik van websites als afbeeldingen, formulieren en knoppen niet voldoende in de tekst worden beschreven.

Dit betekent echter niet dat digitale toegankelijkheid alleen de betrokkenen ten goede komt. Ook vanuit zakelijk oogpunt is het de moeite waard om belang te hechten aan barrièrevrije inhoud. Dat komt omdat Google de voorkeur geeft aan toegankelijke inhoud bij het beoordelen van uw website: hoe inclusiever uw inhoud, hoe beter uw SEO-ranking.

Dit resulteert in principes voor inclusief webdesign, waaronder de gebieden waarneembaarheid, bruikbaarheid en begrijpelijkheid. Door rekening te houden met een breed scala aan behoeften en de volgende ontwerpprincipes toe te passen, kunnen we ervoor zorgen dat alle mensen in gelijke mate kunnen profiteren van de mogelijkheden die het internet biedt:

 • Een flexibele presentatie maakt de Contrast, kleuren en tekstgrootte aanpassenom de leesbaarheid voor alle gebruikers te verbeteren.
 • Tekstalternatieven voor afbeeldingen en afbeeldingen schermlezers in staat stellen deze inhoud vast te leggen en toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking.
 • Ondertitels en alternatieve audiobestanden bieden dove mensen de mogelijkheid om audio- en videocontent te begrijpen.
 • Een duidelijke paginastructuur met duidelijke titels, alinea's en lijsten maakt navigatie en oriëntatie op de website eenvoudiger.
 • Een toetsenbordnavigatie stelt gebruikers die geen muis kunnen gebruiken in staat om nog steeds te browsen en de website te bedienen.
 • Inhoud in makkelijk te begrijpen taal de toegang voor mensen met een cognitieve beperking vergemakkelijken.
 • Voldoende tijd, om inhoud te lezen en te gebruiken is ook belangrijk voor mensen met leerproblemen of lagere leessnelheden.

Welke wetten en richtlijnen zijn er voor toegankelijkheid op het internet?

Om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van digitale inhoud, zijn er nu belangrijke wetten en richtlijnen voor toegankelijkheid op het internet. Twee belangrijke richtlijnen zijn de „Barrier-Free Information Technology Ordinance 2.0", afgekort als BITV 2.0, en de zogenaamde „Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent” (WCAG).

Sterven BITV 2.0 is een Duitse verordening die ervoor zorgt dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk zijn. Deze verordening bevat duidelijke vereisten en normen waaraan moet worden voldaan om de toegankelijkheid van elektronisch ondersteunde administratieve processen te waarborgen — een gebied waar belemmeringen bijzondere uitdagingen vormen voor de betrokkenen.

Met de WCAG Aan de andere kant zijn dit internationale richtlijnen die gedetailleerde instructies en criteria bevatten voor het ontwerpen van barrièrevrije webcontent. Het onderwerp van deze richtlijnen zijn vier principes (waarneembaarheid, bruikbaarheid, begrijpelijkheid, robuustheid) en twaalf richtlijnen voor het ontwerpen van inclusieve websites en barrièrevrije mobiele applicaties.

Dit resulteert op zijn beurt in 78 gedefinieerde succescriteria voor een toegankelijke website volgens de WCAG: afhankelijk van aan hoeveel van deze criteria een startpagina voldoet, krijgt deze een conformiteitsrangschikking van A tot AAA toegewezen. Aangezien het hoogste niveau van naleving zelden wordt bereikt, heeft de commissie niveau AA in de wet vastgelegd — om een compromis te vinden tussen optimale toegankelijkheid en vereisten die daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd.

Beide wetten hebben tot doel inhoud op het internet toegankelijk te maken voor alle mensen, ongeacht hun persoonlijke mogelijkheden.

Welke maatregelen kunnen worden genomen om digitale toegankelijkheid te waarborgen?

Door bepaalde maatregelen te nemen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun digitale inhoud barrièrevrij is en voldoet aan de wettelijke vereisten. En dit helpt niet alleen om de toegankelijkheid voor alle gebruikers te verbeteren, maar versterkt ook het imago van het bedrijf als maatschappelijk verantwoorde speler. De volgende toegankelijkheidsmaatregelen werpen hun vruchten af:

 • Implementatie binnen onze eigen gelederen: Vooral op de werkvloer leiden content, applicaties of webdesign met barrières tot grote uitdagingen voor werknemers die het werk onnodig moeilijk maken. Gebruik daarom in uw bedrijf alleen toepassingen en tools die voldoen aan BITV 2.0 en WCAG, zoals Flexopus-platform voor het delen van bureaus. Flexopus voldoet al aan de toegankelijkheidscriteria van de WCAG en BITV 2.0 om ervoor te zorgen dat al uw medewerkers ten volle kunnen profiteren van onze oplossingen.
 • Toegankelijk webdesign: Volg bij het ontwerpen van uw websites en mobiele applicaties de principes van barrièrevrij webdesign en de WCAG-richtlijnen. Dit omvat het gebruik van duidelijke lettertypen, voldoende contrasten en het aanbieden van alternatieve teksten voor inhoud die niet op tekst is gebaseerd, zoals afbeeldingen en video's.
 • Beoordeling en testen: Het is belangrijk om je digitale inhoud regelmatig te controleren en te testen op toegankelijkheid. Geautomatiseerde tools en handmatige controles helpen ervoor te zorgen dat aan alle huidige vereisten wordt voldaan en dat uw startpagina geschikt is voor een zo groot mogelijk aantal gebruikers.
 • Voortdurende verbetering: Toegankelijkheid is een continu proces dat voortdurende verbeteringen vereist, maar als u uw webontwerp regelmatig controleert, is de inspanning beperkt. Ontvang feedback van gebruikers en reageer onmiddellijk op eventuele belemmeringen om uw digitale inhoud voortdurend te optimaliseren.

Conclusie

Toegankelijkheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een ethische en sociale zorg. Door barrièrevrije digitale inhoud te ontwerpen, kunt u ervoor zorgen dat uw webcontent toegankelijk is voor alle gebruikers, ongeacht hun individuele mogelijkheden of beperkingen. Dit helpt niet alleen om de gebruikerservaring te verbeteren, maar versterkt ook je Google-ranking en, last but not least, het imago van je bedrijf als inclusieve en verantwoordelijke speler. Door toegankelijkheidsprincipes te integreren in je webdesign, draag je bij aan een inclusieve digitale wereld die toegankelijk is voor iedereen.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager