Blog/

Thuiskantoor in het buitenland voor Duitse werkgevers: zo werkt het

Gina Schumacher

Thuiswerken is de laatste jaren een populaire trend geworden. Maar dat hoeft niet altijd alleen in Duitsland te zijn: omdat de mogelijkheid om overal ter wereld te werken een breed scala aan werknemers heeft geïnspireerd om hun thuiskantoor in exotische of gewoon aangenamere omgevingen in te richten.

Maar hoe ziet het er juridisch uit als je je thuiskantoor naar het buitenland verhuist, en waar moet je rekening mee houden? In dit artikel gaan we uitgebreid in op het onderwerp thuiswerken in het buitenland en belichten we alle belangrijke aspecten zoals sociale zekerheid, belastingwetgeving, gegevensbescherming en meer.

Thuiswerken in andere EU-landen: Waar moet rekening mee worden gehouden?

Eine Frau arbeitet am Strand und macht Homeoffice im Ausland.

Steeds meer mensen willen ontsnappen aan het grauwe dagelijkse werkleven in Duitsland en jaloers zijn op digitale nomaden en dergelijke, die hun baan altijd kunnen verplaatsen naar waar ze dat het beste vinden.

Maar werkt dat ook als je een vaste baan hebt in Duitsland? Het goede nieuws is: als u voltijds werkt en van tijd tot tijd of zelfs permanent in een ander EU-land wilt werken, is dat in principe niet onmogelijk. Er zijn echter een paar belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden.

Waarschijnlijk de grootste hindernis is om de goedkeuring van je werkgever te krijgen — helaas werkt dat niet zonder, zelfs als je 100% op afstand werkt. Ten eerste moet u ervoor zorgen dat uw Duitse werkgever ermee instemt om vanuit het buitenland vanuit huis te werken en dat uw arbeidsovereenkomst dit toestaat. Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt kan mobiel werken vanuit het buitenland voor problemen zorgen die de meeste werkgevers niet willen oplossen, en daarom worden veel sollicitaties afgewezen.

Veel werkgevers zijn betrokken bij Thuiswerken in het buitenland Daarnaast zorgen over het werk van hun externe werknemers Niet voldoende toezicht om te kunnen. Maar als je baas het goedkeurt — geweldig! Het is dan aan te raden om deze overeenkomst en eventuele beperkingen vooraf schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Je moet ook rekening houden met de volgende aspecten:

A1-certificaat bij thuiswerken in het buitenland

Als u gedeeltelijk in een ander land in de EU werkt vanwege de regelgeving op het gebied van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft dit invloed op de toepasselijke wetgeving. Volgens de socialezekerheidsvoorschriften is normaal gesproken het recht van de staat waar u werkt van toepassing.

Als u echter tijdelijk in een andere EU-lidstaat werkt, moet de Duitse wet van toepassing blijven op uw werk vanuit het buitenland. Om dit te bewijzen heb je het zogenaamde A1-certificaat nodig. Dit certificaat bevestigt dat u in Duitsland een sociale verzekering blijft hebben, zelfs als u tijdelijk in het buitenland werkt.

Het A1-certificaat is vooral belangrijk om te voorkomen dat u twee keer moet betalen voor de sociale zekerheid. Om het A1-certificaat te verkrijgen, moet uw werkgever een overeenkomstige aanvraag indienen. Houd er echter rekening mee dat het enige tijd kan duren om het A1-certificaat uit te reiken, dus vraag je baas om tijdig een aanvraag in te dienen.

Thuiswerken in het buitenland: sociale zekerheid

In principe blijft uw sociale zekerheidsverplichting in Duitsland van kracht zolang u voor een Duitse werkgever werkt en in Duitsland blijft wonen. Uw werkgever is nog steeds verplicht om uw socialezekerheidsbijdragen in Duitsland te betalen — er verandert dus niets voor u met betrekking tot uw ziektekosten-, pensioen- en werkloosheidsverzekering als u slechts af en toe in een ander EU-land werkt.

Als u echter uw thuiskantoor voor een langere periode naar het buitenland wilt verplaatsen, kunnen er in het land van bestemming ook verdere verzekeringsverplichtingen zijn, afhankelijk van het land en de individuele situatie. Hier is het de moeite waard om de nationale regelgeving te herzien.

Thuiswerken in het buitenland: belastingrecht

Thuiswerken in het buitenland roept natuurlijk ook veel vragen op met betrekking tot het belastingrecht. In principe bent u nog steeds onderworpen aan de Duitse inkomstenbelasting als u voor een Duitse werkgever werkt en uw woon- of gewone verblijfplaats zich nog steeds in Duitsland bevindt. Net als bij de socialezekerheidsbijdragen is uw werkgever ook in Duitsland verplicht om inkomstenbelasting te betalen als u slechts af en toe vanuit huis werkt in een ander EU-land.

Als u echter regelmatig op mobiele basis in het buitenland werkt, kunt u in het betreffende land ook belastingplichtig zijn. Dit is meestal relevant als je opdracht in het buitenland langer duurt dan 183 dagen. Dan moet u nagaan of er een zogenaamd dubbelbelastingverdrag bestaat tussen Duitsland en het land van bestemming.

Als dit het geval is en u minder dan zes maanden in het buitenland werkt, heeft het land van bestemming normaal gesproken geen belastingrechten, aangezien uw fiscale woonplaats in Duitsland blijft.

Thuiswerken in het buitenland: gegevensbescherming

Gegevensbescherming is ook een belangrijk aspect als het gaat om thuiswerken in het buitenland. Als werknemer ben je nog steeds verplicht om Het privacybeleid van je werkgever voldoen — ongeacht waar je werkt.

De gegevensverwerking moet ook worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de GDPR wanneer u vanuit huis in het buitenland werkt. De GDPR is echter uniform in heel Europa, daarom hoef je niet aan aanvullende voorschriften te voldoen als je op afstand werkt in andere EU-landen.

Mobiel werken in het buitenland: ongevallenverzekering

In geval van nood zijn al uw bedrijfsverzekeringen geldig in de hele EU — niet alleen uw ziekteverzekering, maar ook de ongevallenverzekering van uw werkgever. Als u een arbeidsongeval hebt in een ander EU-land en daarvoor een verzekeringsuitkering wilt aanvragen, is het A1-certificaat essentieel.

Want dit is de enige manier om te bevestigen dat je ook het recht hebt om je werk in het buitenland uit te voeren. Natuurlijk moet u, net als bij een arbeidsongeval in Duitsland, bewijzen dat het ongeval is gebeurd in verband met uw beroepsactiviteit.

Thuiswerken in niet-EU-landen: zijn er verschillen?

Thuiswerken in Thailand, Bali of Australië — dat klinkt paradijselijk en verleidelijk, maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt. Het is niet alleen het tijdsverschil dat maakt Kantoor aan huis ingewikkeld voor uw Duitse werkgever, maar ook de vele bijzondere juridische kenmerken. Want hoewel je relatief vrij bent om je baan in de EU te bepalen zolang je het A1-certificaat hebt, is dat anders in landen buiten ons continent. Ook hier moet je eerst bij je werkgever nagaan of ze akkoord gaan met je werk op afstand.

Als volgende stap moet u meer te weten komen over de toepasselijke wetgeving in het land van bestemming. Naar alle waarschijnlijkheid heb je naast je visum ook een werkvergunning nodig — en die is in de meeste landen allesbehalve eenvoudig te verkrijgen. Het is belangrijk om te begrijpen dat thuiswerken in een niet-EU-land zonder een werkvergunning of een geschikt zakenvisum illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben.

Er zijn echter ook uitzonderingen: als uw bedrijf een lokale dochteronderneming heeft, kan een opdracht binnen een groep worden gebruikt, waardoor het veel eenvoudiger wordt om een werkvergunning goed te keuren.

Stiekem thuis werken in het buitenland: een goed idee?

Eine junge Frau macht Home Office im Ausland und sitzt mit ihrem Laptop am Strand.

Zoals u kunt zien, is legaal thuiswerken in landen buiten de EU niet bepaald eenvoudig. Bovendien weigeren veel werkgevers hun werknemers op afstand te laten werken vanuit het buitenland. Om deze reden spelen veel Duitsers met het idee om hun thuiskantoor gewoon stiekem naar het buitenland te verplaatsen. Zeker, vooral als je 100% op afstand werkt, is het idee om een paar weken vanaf het strand te werken erg verleidelijk — ongeacht of je werkgever dat goedkeurt of niet. Maar is het de moeite waard?

Als uw geheime thuiskantoor vanuit het buitenland wordt ontdekt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Als je zonder toestemming vanuit het buitenland werkt, wordt dit beschouwd als een overtreding van de regels en kan dit leiden tot vervelende maatregelen zoals waarschuwingen of zelfs ontslag. Of je training het risico waard is, staat ter discussie. Het lijdt geen twijfel dat thuiswerken in het buitenland uw relatie met de werkgever onder druk zet en in het ergste geval ook uw professionele reputatie kan schaden. Andere werkgevers kunnen twijfels hebben bij het controleren van uw referenties als ze vernemen van een incident waarbij een geheim kantoor aan huis betrokken was.

Om dergelijke problemen te voorkomen, raden we u aan open te communiceren met de werkgever. Als je baas fel gekant is tegen thuiswerken in het buitenland, kun je ook proberen te onderhandelen over een sabbatical zodat je toch een langere vakantie in het buitenland kunt nemen.

Is het mogelijk om permanent vanuit huis te werken in het buitenland?

Als uw werkgever dit goedkeurt, staat niets u in de weg om permanent vanuit huis in het buitenland te werken — maar dit gaat ook gepaard met fundamentele wijzigingen in uw belastingplicht en sociale zekerheid.

Met betrekking tot belastingen voor thuiswerken in het buitenland is er een duidelijke richtlijn: de 183-dagenregel die al werd genoemd. Dus als u meer dan zes maanden per jaar buiten Duitsland verblijft, verandert uw fiscale woonplaats. Dan moet u uw inkomsten belasten in het land van bestemming — en als Duitsland geen dubbelbelastingovereenkomst heeft met dit land, worden er in Duitsland extra inkomstenbelasting geheven.

Vast werk vanuit huis in het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid. Deze zijn echter afhankelijk van het betreffende land, dus kijk welke regels van toepassing zijn in het land van bestemming.

Kun je als werkstudent vanuit huis in het buitenland werken?

Studeer je in het buitenland en wil je nog steeds vanuit huis werken voor je Duitse werkgever? In principe zijn er vergelijkbare regels voor werkstudenten als voor normale werknemers die vanuit huis en in het buitenland werken. Detachering kost je werkgever echter veel moeite en daarom gaan de meeste bedrijven niet akkoord met een thuiskantoor in het buitenland voor werkstudenten.

Synopsis

Thuiswerken in het buitenland klinkt voor veel Duitsers als een droom. Mobiel werken in het buitenland biedt veel kansen, maar brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Mobiel werken in het buitenland vereist grondig onderzoek en inzicht in juridische, fiscale en verzekeringsaspecten.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager