Blog/

Wat is het verschil tussen mobiel werken en thuiswerken?

Gina Schumacher

Sinds de pandemie hebben moderne werkplekmodellen hun weg gevonden naar het dagelijkse beroepsleven — tot grote vreugde van veel werknemers. De termen thuiskantoor en mobiel werken worden echter vaak door elkaar gebruikt, wat tot verwarring kan leiden. Zowel bedrijven als werknemers vragen zich daarom af: wat is het verschil tussen mobiel werken en thuiswerken?

In dit artikel gaan we niet alleen in op de verschillen, maar leggen we ook het wettelijk kader en de fiscale aspecten van mobiel werken versus thuiswerken uit.

Mobiel werken versus thuiswerken: wat zijn de verschillen?

Ein Mann sitzt auf dem Sofa und arbeitet am Laptop im Home Office.

Hoewel zowel mobiel werken als thuiswerken begrippen zijn van werken op afstand, zijn er verschillen die niet mogen worden genegeerd. In principe is het verschil tussen mobiel werken en werken vanuit het thuiskantoor snel te verklaren:

  • Kantoor aan huis: Kantoor aan huis verwijst naar thuiswerken, waarbij werknemers hun professionele taken buiten het traditionele kantoor uitvoeren.
  • Mobiel werken: Mobiel werken betekent de mogelijkheid om op verschillende locaties te werken — of het nu thuis, onderweg of op andere locaties buiten het kantoor is, dankzij digitale technologieën en mobiele apparaten.

Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn er veel nuances waardoor de twee concepten opvallen. Zoals eerder vermeld, verwijst de term thuiskantoor strikt naar thuiswerken. De werkplek is permanent ingericht en biedt alle benodigde arbeidsmiddelen om effectief te kunnen werken.

Vanuit dit kantoor aan huis voer je je professionele taken uit en ben je meestal tijdens de normale werkuren beschikbaar voor je bedrijf. Doorslaggevend voor het thuiskantoorconcept is dat het werk uitsluitend plaatsvindt in de woning die bij de werkgever is geregistreerd — er is geen mogelijkheid om spontaan andere banen te kiezen wanneer u thuis werkt.

Mobiel werken daarentegen betekent de mogelijkheid om overal te werken. Anders dan wanneer u vanuit het thuiskantoor werkt, staat de werkplek bij werken op afstand dus niet vast en kan deze naar believen worden geselecteerd en gewijzigd — zolang u uw werk op tijd voltooit en over de benodigde arbeidsmiddelen beschikt, zoals een laptop, smartphone en internetverbinding. Als gevolg hiervan is deze aanpak vooral populair bij freelancers, digitale nomaden en zelfstandigen.

Het belangrijkste verschil tussen thuiswerken en mobiel werken ligt in principe in de keuze van de werkplek. Thuiswerken vereist flexibiliteit wanneer u thuis werkt, terwijl mobiel werken flexibiliteit vereist, omdat u uw werk kunt doen, waar u ook bent.

Verschil tussen mobiel werken en thuiswerken: wettelijk kader

Ein Mann arbeitet mobil aus einem Cafe heraus.

In tegenstelling tot traditionele werkmodellen bestaat er in de meeste landen — ook in Duitsland — geen expliciet wettelijk kader voor thuiswerken en mobiel werken. Hoewel de federale overheid herhaaldelijk juridische kaders voor mobiele werkconcepten bespreekt, zijn er tot nu toe geen wetten aangenomen.

Implementatie en ontwerp zijn dus een individuele zaak, die wordt versterkt door afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Dus als uw bedrijf nog geen regels voor het thuiskantoor heeft, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met uw werkgever om uw opties te bespreken — maar het bedrijf is niet verplicht om te voldoen aan de vereisten van zijn werknemers op het gebied van het thuiskantoor.

Desalniettemin moet bij de invoering van een thuiskantoor en mobiel werken rekening worden gehouden met bepaalde juridische aspecten, want hoewel moderne werkplekmodellen nog niet in de wet zijn verankerd, is dit geen legaal niemandsland. Net als wanneer u op kantoor werkt, moeten belangrijke aspecten van mobiel werken of thuiswerken ook contractueel worden overeengekomen, waaronder arbeidstijdvoorschriften, gegevensbeschermingsvoorschriften, flexibiliteit op de werkplek en arbeidsveiligheid.

Welke invloed hebben thuiskantoren en mobiel werken op belastingen?

Het is duidelijk dat thuiswerken leidt tot hogere kosten voor werknemers — het zijn immers niet de middelen van het bedrijf die worden gebruikt, maar hun eigen middelen. Maar het goede nieuws is dat er veel belastingvoordelen zijn als je op afstand werkt of thuis werkt.

Zowel werknemers uit Duitsland als werknemers in Oostenrijk en Zwitserland hebben de mogelijkheid om de extra kosten die voortvloeien uit thuiswerken voor belastingdoeleinden te declareren. De regelgeving over het zogenaamde home office-pakket is hiervoor bepalend.

Dit forfaitaire bedrag is bedoeld ter dekking van arbeidsmiddelen voor het thuiskantoor, zoals computers, printers of kantoormeubilair, voor belastingdoeleinden. Het forfaitaire bedrag houdt ook rekening met proportionele huur- of extra kosten als gevolg van thuiswerken.

Het thuiskantoorpakket in Duitsland bedraagt momenteel 6 EUR per dag in het thuiskantoor. Als werknemer kunt u maximaal 210 thuiswerkdagen per jaar claimen, dus maximaal 2.160 EUR.

Hoe meer thuiswerkdagen u zich kunt registreren, hoe hoger de belastingvermindering. Maar zelfs als u van tijd tot tijd alleen thuis werkt of op afstand werkt, mag u de belastingvoordelen niet verwaarlozen.

Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en werken op afstand?

Eine Frau mit Kopftuch arbeitet im Homeoffice.

Werk zowel thuis als op afstand talrijke voordelen — voor zowel werknemers als werkgevers. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de mogelijke uitdagingen en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat innovatieve werkmodellen optimaal worden gebruikt.

Voordelen voor bedrijven:

  • Flexibiliteit: Als bedrijf heb je toegang tot een breder scala aan talent door mobiel te werken, omdat ze niet langer gebonden zijn aan geografische locaties. Door Platformen voor het delen van bureaus, zoals Flexopus Je kunt je teams nog steeds efficiënt en transparant beheren.
  • Kostenbesparingen: Sterven Kantoorruimte verminderen en de bijbehorende kosten betekenen aanzienlijke besparingen.
  • Hogere productiviteit: Veel bedrijven melden een verhoogde productiviteit van je teams, omdat ze efficiënter werken in hun vertrouwde omgeving en gelukkiger zijn dankzij de betere balans tussen werk en privéleven.

Nadelen voor bedrijven:

  • Communicatie: Aangezien persoonlijke ontmoetingen worden beperkt, is de stemming over virtuele kanalen plaatsvinden. Deze uitdaging kan echter tot een minimum worden beperkt door geschikte hulpmiddelen te gebruiken.
  • Technische uitdagingen: Om thuis te kunnen werken is zonder twijfel meer technische planning vereist. De levering van technologie voor mobiel werken is te danken aan Software voor het delen van bureaus Maar geen probleem meer.

Voordelen voor werknemers:

Nadelen voor werknemers:

  • Afleidingen: In het thuiskantoor kan het makkelijker af te leiden komen, of het nu gaat om huishoudelijke taken, familie of persoonlijke zaken.
  • De grenzen tussen werk en privéleven vervagen: Zonder een duidelijke scheiding tussen werk en thuis vinden sommige mensen het moeilijk om uit te schakelen en te ontspannen na het werk.

Voor de meeste mensen is het duidelijk dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. De sleutel tot succes is om je bewust te zijn van de uitdagingen en potentiële problemen in een vroeg stadium tegen te gaan.

Conclusie

Zowel thuiswerken als mobiel werken zijn belangrijke werkmodellen die bedrijven en werknemers flexibiliteit en efficiëntie bieden — op voorwaarde dat ze correct worden geïmplementeerd en beheerd. Het verschil tussen mobiel werken en thuiswerken ligt in de definitie van werkplek en flexibiliteit. Hoewel het thuiskantoor een vaste werkplek buiten het bedrijf is, maakt mobiel werken een flexibeler ontwerp van de werkplek mogelijk, dat naar behoefte kan veranderen. Beide concepten bieden voor- en nadelen die zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager