Blog/

Interview met bedrijfspsycholoog Luisa Leuze: De voordelen van hybride werken en software voor het delen van bureaus

Gina Schumacher

Met de groeiende trend naar werken op afstand, is het belang van effectieve opleiding van werknemers steeds belangrijker. In dit gesprek bekijken we de uitdagingen en mogelijkheden van personeelstraining voor teams op afstand. Luisa Leuze, een expert in communicatie- en bedrijfspsychologie, deelt haar inzichten over hoe ze psychologische veiligheid bevordert, bespreekt de voordelen van hybride werkmodellen voor werknemerspsychologie en kijkt naar de rol van software voor het delen van bureaus bij het verminderen van stress op de werkplek.

In het begin willen we graag meer weten over jou en je loopbaan. Wat fascineert je in het bijzonder aan je werk?

Ik ben een geschoolde communicatiedeskundige en bedrijfspsycholoog. Ik ben altijd erg gefascineerd geweest door deze combinatie van de vraag hoe mensen met elkaar communiceren en met elkaar omgaan en zich ontwikkelen, rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden. Onze socialisatie en bijvoorbeeld de vereisten van het bedrijf waarin we werken, worden gezien als randvoorwaarden.

In de afgelopen zes jaar zijn er twee coachingstrajecten en een opleiding tot interieurontwerper toegevoegd. Ik krijg vaak de vraag hoe interieurontwerp past in mijn werk als bedrijfspsycholoog. Het is heel eenvoudig, mijn visie is om „prachtige ruimtes te creëren”, zowel psychologisch als fysiek.

Ik open zogenaamde Ontwikkelingskamers en ga in op de vraag wat er nodig is om fit te zijn voor de werkende wereld van morgen.

Dit omvat persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en de vraag hoe we in de toekomst willen samenwerken. De ruimte waarin we ons verplaatsen is echter vaak niet of slechts zeer oppervlakkig aangepast aan de nieuwe werkmethoden en vereisten. Andersom gebeurt hetzelfde. In het bedrijf is besloten dat er nu nieuwe kantoren nodig zijn, bijna niemand maakt zich grote zorgen over wat mensen in het bedrijf hebben voor het nieuwe pand, hoe ze werken, welke persoonlijkheid ze hebben en vooral hoe leiderschap in de toekomst zal veranderen en wat daarvoor nodig is.

Bewustwording en kennis van verschillende persoonlijkheidstypes, werkwijzen, angsten en zorgen worden vaak onder het tapijt geveegd. In mijn functie bouw ik hier de brug door mensen, ruimte en organisatie met elkaar te verbinden.

Welke uitdagingen zie je in je dagelijkse werk als bedrijfspsycholoog, met name als het gaat om het bevorderen van psychologische veiligheid en de ontwikkeling van mensen in bedrijven?

Het begint met het feit dat veel mensen weinig te maken hebben met het concept van psychologische veiligheid en zelfs de kwestie van onzekerheid en angst om te dicht bij iemand te komen niet eens aanpakken.

Psychologische veiligheid is een van de belangrijkste factoren om mensen door moeilijke tijden te loodsen en hun handelingsvermogen hoog te houden. Er wordt ruimte gecreëerd om van fouten te leren en jezelf, het team en het bedrijf te ontwikkelen. Het zorgt vooral voor veiligheid in tijden van onzekerheid. Mensen die niet bang zijn om openlijk te spreken, geen negatieve gevolgen verwachten wanneer ze hun mening uiten en zich gewaardeerd voelen, zullen zich veel eerder openstellen voor leidinggevenden en teamleden, om ondersteuning vragen en ideeën aandragen om problemen op te lossen.

Psychische veiligheid ontstaat niet van de ene op de andere dag, het is een langdurig proces en de uitdaging wordt hier gecreëerd. Om een aanpak te vinden Ruimte creëren voor feedback en om naar elkaar te leren luisteren. Want dat is precies wat we vaak vergeten zijn: naar elkaar luisteren en begrijpen dat we allemaal verschillende behoeften hebben.

In mijn rol ondersteun ik teams om de persoonlijkheden en respectieve sterke punten van mensen te leren kennen en deze gericht te gebruiken. De volgende stap is om te leren hoe je feedback kunt geven en hoe je elkaar met respect kunt behandelen.

Vooral tijdens veranderingsprocessen, zoals de introductie van nieuwe instrumenten, komt namelijk de omvang van de geleefde psychologische zekerheid duidelijk naar voren. Veranderingen worden veel sneller geaccepteerd, beleefd en duurzaam verankerd.


Wat zijn de voordelen van hybride werken voor de geestelijke gezondheid van werknemers?

We leven steeds meer in een wereld waarin alles aan elkaar vervaagt. We stappen over van „leven naar werk” naar „werk is slechts een deel van het geheel”. „Combinatie van werk en privéleven” wordt steeds belangrijker als term in een zakelijke context. Het is belangrijk om te benadrukken dat mijn verklaring hier enkel betrekking heeft op beroepen die niet gebonden zijn aan een werkplek!

Combinatie van werk en privéleven is gebaseerd op het feit dat werk en privéleven steeds vager worden. Hybride werken ondersteunt deze manier van werken in positieve zin. Het kantoor wordt niet langer beschouwd als de enige werkplek. Hybride werken biedt de mogelijkheid om een werkplek te kiezen die perfect is voor de betreffende taak en situatie. Vroeger moest je bijvoorbeeld een hele dag vrij nemen om de vakman thuis te ontvangen, vandaag werken we vanuit huis en verliezen we slechts een half uur in plaats van een hele werkdag.

Sterven geestelijke gezondheid van werknemers wordt ondersteund zodat iedereen vrij de werkomgeving kan kiezen die op hem of haar is afgestemd en de uit te voeren taken. Dit kan te maken hebben met het feit dat in Kantoor aan huis Er is meer rust, twee uur pendelen naar het werk wordt bespaard of mensen komen bewust naar kantoor om ideeën uit te wisselen en de sociale banden te verstevigen. Hoe meer we inspelen op de persoonlijkheden en behoeften van mensen, hoe meer positieve effecten dit heeft op de geestelijke gezondheid, motivatie en productiviteit uit. Het gaat niet om „doe een wens”, maar om het begrijpen van de werkmethoden van de individuele teams en het integreren van deze vereisten van het personeel in de doelstellingen en werkmethoden van het bedrijf. Want op deze manier kunnen we de geestelijke gezondheid van onze medewerkers positief ondersteunen.

Hoe kan onze software voor het delen van bureaus stress en onzekerheid in het dagelijkse werk verminderen?

Waardevolle functies zijn met name de transparantie en voorspelbaarheid die uw Flexopus-app voor het delen van bureaus bevordert. Met slechts een paar klikken is direct zichtbaar wie thuis werkt en wie er op kantoor is. Je kunt van tevoren een werkplek, vergaderruimte of parkeerplaats boeken om ervoor te zorgen dat precies de ruimte wordt gereserveerd die je persoonlijk verkiest. Dit geeft veel mensen zekerheid en zorgt voor transparantie ten opzichte van andere teamleden.

In klantprojecten zie ik vaak hoeveel onzekerheid en stress mensen kunnen ervaren als ze geen vaste baan meer hebben. Dit verlies en de angst om geen baan te krijgen als je pas later naar kantoor komt, leidt tot een enorme beperking van het handelingsvermogen van individuele persoonlijkheden en, als gevolg daarvan, van de productiviteit.

Sterven Een werkplek boeken kan dit dus tegengaan en stress verminderen.

Hetzelfde geldt voor transparantie ten opzichte van andere teamleden. De vraag hoe collega's worden gevonden of waar ze werken is eenvoudig te beantwoorden op deze vraag. De gerichte zoekfunctie verheldert deze zorgen en zorgt voor een transparante interactie tussen individuele teamleden.


Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat de introductie van software voor het delen van bureaus positief wordt ontvangen door werknemers?

Zoals overal is communicatie de oplossing voor (bijna) alle problemen. Zoals bij de introductie en implementatie van elk instrument en de bijbehorende wijzigingen, moet het personeel worden geïnformeerd en geïnformeerd over de doelen en de uitgangssituatie. Als mensen het 'waarom' begrijpen, is de betrokkenheid veel groter. Genoeg voorbereidingstijd, één goed communicatieplan en de integratie van het personeelsbestand zijn essentieel als het gaat om de introductie van een tool.

Tijdens de oprichting moet worden gezorgd voor ondersteuning door zogenaamde „power users”. Dit zijn teamleden die hun collega's kunnen adviseren en bijstaan en het goede voorbeeld kunnen geven. Voordat de tool wordt geïntroduceerd, moeten ze grondig worden opgeleid en voorbereid in hun rol voor de komende taken.

Als met deze vereisten rekening wordt gehouden en het personeel wordt betrokken, staat niets een succesvolle implementatie in de weg.

We willen Luisa bedanken voor dit spannende interview. Haar inzichten bieden waardevolle perspectieven voor het creëren van een toekomstgerichte werkomgeving die de geestelijke gezondheid van werknemers versterkt en een ondersteunende werkcultuur bevordert. Bezoek hun website op https://leuze.agency/om meer te weten te komen over hun werk.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager