Blog/

De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt: Gen Z wil niet werken?

Gina Schumacher

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, is het duidelijk dat Generation Z (kortweg Gen Z) zeker een wens heeft om te werken. Ze stelt echter hogere eisen aan haar professionele kwaliteit van leven, wat zeker legitiem is. Deze jonge generatie streeft naar zinvolle, flexibele en respectvolle werkomstandigheden. Het is belangrijk om hun verwachtingen te begrijpen en te erkennen om succesvolle samenwerking en langdurige betrokkenheid te bevorderen. In dit artikel wordt in meer detail uitgelegd hoe bedrijven de behoeften van Generatie Z kunnen begrijpen om een positieve werkomgeving te creëren en langdurige relaties op te bouwen met dit getalenteerde personeel.


Wat is Generatie Z?

Generatie Z zal millennials binnenkort overschaduwen als de meest bevolkte generatie ter wereld. Statistieken tonen aan dat al 2 miljard mensen tot deze generatie behoren, goed voor 26% van de wereldbevolking. In Duitsland is dit cijfer 11%. Generatie Z, meestal gedefinieerd als mensen geboren tussen 1995 en 2015, is een volledig wereldwijde generatie. Ze zijn volledig beïnvloed door de 21e eeuw, verbonden via digitale apparaten en vooral actief via sociale media.

Generatie Z, ook bekend als iGen Z of Zoomer, is onlangs de wereld van het werk binnengedrongen en draait het helemaal om! Het begrijpen en interpreteren van de kenmerken van Zoomers is cruciaal voor bedrijven en leiders om deze generatie te begrijpen, aan te trekken en bij te scholen.

Generatie Z op de werkvloer

Deze generatie is fundamenteel anders dan millennials. Ze heeft een compleet nieuwe en unieke manier om naar carrières te kijken en succes in het leven en op het werk te definiëren. Dit is het gevolg van het feit dat Zoomers te maken hebben met een totaal andere arbeidsmarkt dan hun voorgangers, gekenmerkt door verstoringen, de COVID-19-pandemie en arbeidstekorten. De huidige wereldwijde onzekerheid en de overvloed aan werkgelegenheid betekenen dat deze jonge generatie verschillende prioriteiten en voorkeuren ontwikkelt en zich bewust is van hun marktwaarde.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de werkende wereld van Generation Z?

„De enige constante in het universum is verandering”, zei de Griekse filosoof Heraclitus ooit. Het is nog steeds waar: in de loop van de tijd evolueren en veranderen mensen. Elke generatie werknemers heeft zijn eigen kenmerken. De belangrijkste kenmerken om te vermelden als het gaat om Gen Z en de wereld van het werk zijn de volgende:

Digitaal

Generatie Z heeft digitale technologie in hun leven geïntegreerd — het doordringt hun leven, het is net als de lucht die ze inademen. Digitale technologie dringt door in alle aspecten van hun levensstijl en relaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het werk van Generation Z er ook door beïnvloed is. Deze generatie geeft de voorkeur aan het gebruik van geavanceerde technologieën op de werkvloer. Ze is bekend met digitale tools en platforms en verwacht van bedrijven dat ze deze integreren in hun werkprocessen.

Online samenwerking

Dankzij het internet hebben we te maken met een generatie die de eerste echte wereldwijde generatie is. Sterven digitale samenwerking wordt steeds belangrijker door de toename van internationale teams. Gen Z geeft de voorkeur aan online samenwerkingstools voor teamsamenwerking. Videoconferenties, berichtenapps en gezamenlijke documentbewerking zijn integrale onderdelen van hun werkpraktijk.

sociaal

Via de verschillende sociale mediaplatforms is Generation Z geïntegreerd in een netwerk dat enorm is in aantallen en geografisch, gebaseerd is op technologie en dag en nacht beschikbaar is. Gen Z gebruikt sociale media echter niet alleen voor persoonlijke uitwisseling, maar ook voor professionele communicatie en netwerken. Platformen zoals LinkedIn worden intensief gebruikt om professionele contacten te leggen en Instagram en dergelijke worden steeds belangrijker voor marketingactiviteiten.

Mobil

Generatie Z verandert sneller van baan, loopbaan en woonplaats dan vorige generaties. Voorspellingen gaan ervan uit dat leden van Gen Z tijdens hun leven 18 banen zullen nastreven in 6 verschillende carrières.

Op afstand

Gen Z verhuist niet langer alleen voor de job naar een nieuwe stad. Werken op afstand wordt daarom steeds belangrijker. Of het nu thuis is of zelfs vanaf het strand, deze generatie wil flexibiliteit. Bedrijven zullen daarom naast traditionele kantoren flexibele modellen moeten aanbieden om op afstand te werken. Gelukkig maakt digitalisering het mogelijk om overal taken uit te voeren.

Visueel

Toekomstige generaties kijken liever naar video's dan dat ze een artikel lezen. Er zijn geen instructies meer in tekstvorm voor hen, maar er zijn instructievideo's.

Gen Z jobhoppen: wat betekent dat voor werkgevers?

Generatie Z wordt gekenmerkt door een sterke neiging tot zogenaamd „jobhopping”, wat betekent dat er regelmatig van baan wordt gewisseld. In tegenstelling tot hun voorgangers zien veel leden van Gen Z hun loopbaan als een reeks ervaringen en leermogelijkheden, in plaats van zich voor de lange termijn aan één werkgever te binden. Deze neiging tot jobhoppen wordt vaak gedreven door de wens naar diversiteit, ontwikkelingsmogelijkheden en een evenwichtige relatie tussen werk en privéleven. Om getalenteerde leden van Generatie Z op lange termijn aan te trekken en te behouden, is het cruciaal dat bedrijven aandacht besteden aan bovenstaande aspecten en flexibele en aantrekkelijke werkomstandigheden creëren.

Flexibel werken met Flexopus: de oplossing voor het delen van bureaus voor moderne kantoren

Gen Z-werknemers verwachten tegenwoordig maximale flexibiliteit en houden daar rekening mee bij de keuze van hun werkgever. Flexibel werken — soms op kantoor, soms vanuit huis, soms vanaf het strand is daarom een must. Om dit mogelijk te maken maken bedrijven steeds vaker gebruik van desksharing-apps, zoals Flexopus. Met de app kunnen werknemers elke dag een bureau boeken in een van de kantoren van het bedrijf of onthouden dat ze thuis werken.

Gen Z: balans tussen werk en privéleven

Eerlijk loon, waardeaanpassing, flexibiliteit en evenwicht tussen werk en privéleven: de opkomende generatie wil het allemaal — en is bereid te stoppen als ze het niet krijgen. Zoomers zijn op zoek naar banen die passen bij hun waarden. Als iets niet goed voelt, zoals wanneer ze doorgaat met de voortgang van haar werkgever duurzaamheid Als ze ontevreden zijn, zijn ze bereid om ontslag te nemen. Of ze kiezen voor „rustig stoppen”, dat wil zeggen dat ze slechts een minimale inspanning leveren om hun baan te behouden, maar geen stap verder gaan voor het bedrijf. Hybride werkmodellen zijn voor GenZ al een vanzelfsprekendheid geworden en daarom moeten bedrijven zich zeker aanpassen aan deze vooruitstrevende manier van werken.

Bovendien waardeert Generatie Z hun privéleven boven alles en wil ze graag een baan hebben die hen in staat stelt hun leven gewoon voort te zetten en ervan te genieten. Uiteindelijk zullen daarom alleen bedrijven die aan deze realiteit en de vereisten van GenZ voldoen, succesvol blijven. Alleen zo kunnen ze de beste en meest gemotiveerde teamleden blijven samenbrengen.

Conclusie: wil Gen Z echt niet werken?

De misvatting dat Generatie Z niet wil werken, komt niet overeen met de realiteit. In plaats daarvan hebben ze hogere verwachtingen van hun arbeidsomstandigheden en zijn ze op zoek naar een zinvolle, flexibele en respectvolle werkomgeving. Om de harten van zoomers te veroveren, moeten werkgevers en bedrijven de kenmerken van deze nieuwe generatie leren kennen en begrijpen. Technologie en de krachten van globalisering hebben de werkhorizon en -verwachtingen van deze generatie verbreed en veranderd. Ze beschouwen technologie als een steunpilaar in hun professionele activiteiten en hechten veel waarde aan vrijheid, flexibiliteit en autonomie in hun manier van werken.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager