Blog/

Hoe u succesvol naar kantoor terugkeert: maatregelen voor het behoud van werknemers

Gina Schumacher

In een tijdperk van hybride werken wordt het behouden van werknemers steeds belangrijker. Hoe meer werknemers zich verbonden voelen met hun bedrijf, hoe meer ze bereid zijn om vaker naar kantoor terug te keren. Dit artikel belicht praktische maatregelen voor het behoud van werknemers, zoals teamdagen of gebeurtenissen met managementinformatie.

Waarom is het behoud van werknemers belangrijk?

Het behoud van werknemers is cruciaal voor het succes van een bedrijf. Een sterk verbonden personeelsbestand is meer gemotiveerd, productiever en draagt bij aan een positieve werksfeer. Tegelijkertijd vermindert het de omzet, bevordert het innovatie, verbetert de kwaliteit van het werk en versterkt het de klantrelaties. Personeelsloyaliteit op lange termijn Het ondersteunt ook de verwezenlijking van bedrijfsdoelstellingen en draagt bij aan een positieve reputatie als werkgever. Over het algemeen is het een essentiële factor voor de stabiliteit en het concurrentievermogen van een bedrijf op lange termijn. We zijn het erover eens: het behouden van medewerkers is belangrijk!

Maar ook met betrekking tot hybride werk Een stabiele en loyale werknemersrelatie met het bedrijf wordt steeds belangrijker. Want hoe meer werknemers zich verbonden voelen met hun bedrijf, hoe groter de kans is dat ze vaker naar kantoor komen.

Teamdagen voor teamversterking

Teamcohesie is een belangrijk aspect van het succes van een bedrijf. Persoonlijk contact bevordert de teamdynamiek, creëert een gevoel van saamhorigheid en verbetert de communicatie. regelmatige teamdagen, Evenementen voor het team of andere informele bijeenkomsten, zoals kletsen bij de koffieautomaat, spelen hierbij een centrale rol.

Waarom zijn teamdagen belangrijk in een bedrijf?

 • Versterking van de teamgeest: Teamdagen bevorderen de cohesie en versterken het gevoel van saamhorigheid binnen het team. Door gezamenlijke activiteiten en uitdagingen ontwikkelen teamleden een diepere verbinding met elkaar.
 • Verbetering van de communicatie: Door het informele karakter van teamdagen kunnen medewerkers in een ontspannen omgeving met elkaar communiceren. Dit verbetert de communicatie binnen het team, omdat barrières worden verminderd en open uitwisseling wordt bevorderd.
 • Toenemende motivatie: Teamdagen diversifiëren het dagelijkse werk en helpen de motivatie van werknemers te vergroten. Positieve ervaringen en successen tijdens activiteiten zorgen ervoor dat werknemers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.
 • Identificatie met het bedrijf: Gezamenlijke ervaringen tijdens teamdagen moedigen werknemers aan zich te identificeren met het bedrijf. Dit is cruciaal voor het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid van werknemers bij de bedrijfscultuur.

Hoe kun je teamdagen organiseren?

Het is belangrijk om activiteiten zo te ontwerpen dat de teamdoelen en de gewenste teamdynamiek worden ondersteund. Een uitgebalanceerde mix van plezier, uitdagingen en reflectiemogelijkheden kan van een teamdag een positieve en effectieve ervaring maken:

 • Melk en honing: De dag goed beginnen, met samen ontbijten — dat kan een goed begin zijn van een teamdag samen. In het beste geval zorgt de werkgever voor het ontbijt.
 • Lunchen en leren: Een teamlid houdt een keynote speech over een spannend onderwerp — het geheel vindt plaats op vrijwillige basis en tijdens de lunchpauze. De werkgever zorgt voor het eten.
 • Retrospectieven: Een gezamenlijke evaluatie van de afgelopen dagen en komende taken in combinatie met feedback geeft inzicht in het werk van collega's en versterkt de teamgeest.
 • Spelletjes voor teambuilding: Games die samenwerking en communicatie bevorderen, kunnen een leuke en effectieve manier zijn om het team te versterken.
 • Teamuitjes: Gezamenlijke uitstapjes, of het nu naar een museum, attractie of locatie is, bieden een ongedwongen omgeving voor teaminteractie.
 • Workshops en seminars: Workshops over onderwerpen zoals teamdynamiek, communicatie of probleemoplossing kunnen het begrip onder teamleden vergroten.
 • buitenactiviteiten: Af en toe is een teamdag buiten de gebruikelijke kantoormuren ook zinvol. Buitenactiviteiten zoals klimmen, raften of wandelen bieden de mogelijkheid om samen uitdagingen aan te gaan en de teamgeest te ontwikkelen.
 • retraites: Een teamretraite op een afgelegen locatie kan een intensieve manier zijn om je te concentreren op teamdoelen en relaties te verdiepen.

Informatiesessie door het management

Regelmatige informatiebijeenkomsten van het management spelen een doorslaggevende rol bij het vergroten van de motivatie van het personeel.

Waarom zijn managementinformatie-evenementen belangrijk?

 • Transparantie en communicatie: Informatie-evenementen bieden de mogelijkheid om transparante informatie te verstrekken over bedrijfsdoelstellingen, strategieën en ontwikkelingen. Dit bevordert een open communicatiecultuur en zorgt ervoor dat medewerkers goed geïnformeerd zijn.
 • Verbinding tussen management en medewerkers: Direct contact tussen management en medewerkers zorgt voor een persoonlijke verbinding. Dit is belangrijk om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen en het vertrouwen van werknemers op managementniveau te versterken.
 • Strategische beslissingen begrijpen: Informatiebijeenkomsten bieden de mogelijkheid om strategische beslissingen toe te lichten. Dit geeft werknemers een beter inzicht in de redenen achter wijzigingen of nieuwe richtlijnen.
 • Erkenning en waardering: De aanwezigheid van het management bij dergelijke evenementen getuigt van waardering voor de bijdragen van werknemers. Dit kan helpen om het gevoel van herkenning te vergroten en het werkplezier te vergroten.
 • Feedback en vragen: Tijdens de bijeenkomst na de informatiesessie kunnen medewerkers vragen stellen en feedback geven. Dit zorgt voor een open feedbackcultuur en laat zien dat de mening van werknemers wordt gewaardeerd.

Welke informatiebijeenkomsten zijn er voor het management?

Er zijn verschillende soorten informatiebijeenkomsten voor leidinggevenden, die kunnen variëren afhankelijk van de doelen en behoeften van het bedrijf. Hier zijn een paar veelgebruikte vormen:

 • Algemene informatiesessie: Het management informeert werknemers over algemene bedrijfsontwikkelingen, doelstellingen, strategische richtingen en successen.
 • Vergadering van het gemeentehuis: Een reguliere en open bijeenkomst waar het management over belangrijke onderwerpen praat en medewerkers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen.
 • Vraag- en antwoordsessie met het management: Een kans voor werknemers om managementvragen te stellen en onmiddellijk antwoorden te krijgen. Het management kan dus ook feedback krijgen, ideeën verzamelen en werknemers een platform bieden voor hun mening.
 • Kwartaal- of jaaroverzicht: Een samenvatting van bedrijfsresultaten, mijlpalen en uitdagingen gedurende een bepaalde periode.
 • Plechtige gebeurtenissen: Informatie-evenementen ter gelegenheid van mijlpalen, jubilea of bijzondere successen van het bedrijf.

Conclusie

Over het algemeen bevorderen teamdagen en informatie-evenementen die door het management worden georganiseerd de samenhang en loyaliteit van werknemers aan het bedrijf. Een sterkere verbinding met de bedrijfscultuur en regelmatige interactie met managementniveaus zorgen voor een positieve werksfeer. Tegelijkertijd creëren deze evenementen echter ook concrete gelegenheden om regelmatig naar kantoor te gaan, omdat ze zich onderdeel voelen van een ondersteunende en betrokken gemeenschap.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager