Blog/

Maak kennis met Smart Analytics met Flexopus

Gina Schumacher

In de huidige maatschappij gaat het verzamelen van gegevens gepard met een zekere mate van wantrouwen — en terecht. Bijna iedereen wordt Ervan op de Hoogte bracht dat persoonlijke informatie moet worden beschermd om ongeoorloofde verkoop en kwaadwillig gebruik te voorkomen. Het is echter belangrijk om te erkennen dat het verzamelen van gegevens niet altijd negatief hoeft te zijn. Bij verantwoord gebruik kunnen gegevens zelfs een krachtig hulpmiddel zijn om verschillende problemen op te lossen. Flexopus heeft dat Functie voor slijmanalyse Geïntroduceerd naar aanleiding van deze overwegingen.

De volledige hotdesk boekingssoftware van Flexopus De verzamelde gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk voor u in een gebruiksvriendelijk formaat in het Smart Analytics Dashboard. Door deze historische gegevens op objectniveau te analyseren, kom je in het gebruik van werkplekken, vergaderruimten en parkeerplaatsen terecht. Deze tool helpt je onder andere om de meest populaire objecten te identificeren en om de dagen van de week met de hoogste boekingsactiviteit te bepalen. Het platform verzamelt ook statistieken over de boekingsfrequentie over maanden, dagen en uren, waardoor uitgebreid inzicht wordt vergaard in gebruikspatronen.

Selecteer een specifieke periode voor een analyse van Maat en stel Streefwaarden in voor de Kantoorbezetting. Met deze functie kunt u weloverwogen beslissingen nemen over het verminderen of uitbreiden op basis van het gebruik van objecten. Slimme analyses kunnen u ook helpen de capaciteit van vergaderruimten te beoordelen op basis van hun grootte om de planning te verbeteren. Gebruik de tijdkaartfunctie om de piekboekingstijden op zowel gebouw- als vloerniveau te berekenen, uitgesplitst naar uur. Over het algemeen helpen deze analyses u om uw werkgebied effectief te optimaliseren.

Met Flexopus Smart Analytics kunt u ook gegevens exporteren voor een meer gedetailleerde analyse. Met deze functie kunnen alle samengevatte gegevens van Flexopus in CSV-formaat worden geëxporteerd en verwerkt in Microsoft Excel, Google Sheets of het gegevensverwerkingsprogramma van uw keuze.

De hittekaart

Flexopus Smart Analytics heeft ook een krachtige heatmap die een overzicht geeft van het gebruik van objecten. Identificeer objecten met een locatieactiviteit en objecten die heel graag in het oog willen worden gehouden. Door deze functie te gebruiken, verkrijgt u verdevolle Inzichten voor geïnformeerde besluitvorming. Aangezien de ruimte in de buurt van de theekeuken bijvoorbeeld aan populariteit wint, duidt dit op een mogelijke behöfte aan meer bureaus. Aan de andere kant Kun je ook denken aan een kleinere kantoorruimte dan Veel Bureaus Helemaal Niet of Slechts zeer Zelden gebökt zijn.

Deze speciale statistiek gaat daarom nog dieper dan de gebouw- en plattegrondcijfers en analyseert de objecten binnen een geselecteerde plattegrond. De Heatmap geeft een overzicht van de verzamelde gegevens per tijd, gebouw en plattegrond en biedt genuande incichten voor strategisches Belissingen. De warmtekaart berekent de analyse van elk object op basis van de som van uren, het gemiddelde en het gebruiksper (zowel dagelijks als in minuten).

Gebruikersstatistieken

Als optionele instelling en met uitdrukkelijke toestemming, met naam van uw ondernemingsraad, kunnen evaluaties op gebruikersniveau worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om boekingen van kantoren of parkeerplaatsen, reserveringen voor vergaderruimten en de frequentie waarmee bepaalde werknemers op kantoor en in het thuiskantoor aanwezig zijn, bij te houden. Evaluaties op gebruikersniveau zijn een echte standaardbeoordeling van de prioriteit die aan privacy wordt gegeven.

Ben je gegevens veilig?

Het beschermen van gegevens en het gebruik Ervan als Hulpmiddel voor betere Besluiten is een cruciaal evenwicht in het digitale Landschap van Vandaag. Naar onze Normen voor privacy en gegevensbeveiliging Om aan de vereisten te voldoen, moeten in de standaardconfiguratie van Flexopus de gegevens in het dashboard worden geëvalueerd. Analyses zijn uitsluitend op vastgoedniveau uitgevoerd en voldoen daarom aan de hoogste nalevingsvereisten van functionarissen voor gegevensbescherming of ondernemingsraden.

Conclusie

De analyse van historische gegevens dient als basis voor gevonden Besluiten op het gebied van organisationale en kantoorverbeteringen. Slimme analyses zijn een nuttig hulpmiddel dat dient als katalysator voor het implementeren van strategische kostenreductiemaatregelen, het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het efficiënter maken van dagelijkse kantoorprocessen. Door deze functie te gebruiken, krijg je de vooruitziende blik die je nodig hebt om proactieve aanpassingen te maken die een werkruimte mogelijk maken dat de niet alleen voldoet aan de huidige autoriteiten, maar ook anticipeert op en zich aanpast aan de dynamische autoriteiten van de toekomst.

Boek een demogesprek!
Markus Merkle
Verkoopmanager